Save the date – 27 juni 2018

Deventer Grows Digital groeit door in 2018

De eerste succesvolle 2017 editie van de e-commerce conferentie Deventer Grows Digital krijgt in 2018 een vervolg. Net als in 2017 zal ook dit jaar een conferentie rondom het thema e-commerce georganiseerd worden, maar daar blijft het niet bij. Deventer Grows Digital zal veel meer een vaste en herkenbare rol krijgen binnen het MKB Deventer.

Het idee is om een platform op te zetten waarmee we e-commerce in Deventer naar een hoger niveau brengen. Hoe? Door met en van elkaar te leren, ervaringen te delen en echt samen te werken. In Deventer hebben diverse bedrijven al ervaring opgedaan en successen behaald met de inzet van e- commerce. Daarnaast zijn er in Deventer ook veel kwalitatief goede adviesbureaus binnen het vakgebied actief. Er is dus volop kennis aanwezig waar we als Deventer ondernemers ons voordeel mee kunnen doen.

En daar is Deventer Grows Digital nu juist voor bedoeld. Kennis en ervaring samenbrengen en bereikbaar maken voor de Deventer ondernemer. Enerzijds door een interactief online platform  op te zetten, maar ook door fysieke workshops, kennissessies en een jaarlijkse e-commerce conferentie te organiseren. Zo trachten we het e-commerce niveau in Deventer op een hoger plan te tillen, maar zeker ook een sneeuwbal effect te creëren. E-commerce is immers niet meer weg te denken uit onze economie en zal voor steeds meer ondernemers een onmisbaar onderdeel worden van de bedrijfsvoering.

Marco Kok: “Het initiatief om Deventer Grows Digital in 2018 verder op te pakken is een mooie eerste vorm van een samenwerking op het gebied van e-commerce tussen MKB Deventer en een aantal Deventer bedrijven”.

deventergrowsdigital.nl
Initiatief van MKB Deventer, Ionmoon, d-etail, Het Gilde, Vsee en Webheads

DGD is een initïatief van